Polskie Badania

Pękalska Studio Genealogiczne

Jesteśmy młodymi naukowcami z Wrocławia z ukończonymi studiami trzeciego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizujemy się w dziedzinie historii i historii sztuki.

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie szeroko pojętych badań archiwalnych, bibliotecznych i terenowych. Specjalizujemy się w badaniach dotyczących: Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Prus Wschodnich.

Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić poszukiwania:

  • historyczne – materiałów źródłowych (rękopiśmiennych i drukowanych) oraz literatury przedmiotu;
  • genealogiczne  dokumentów metrykalnych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu) oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji z innych zespołów i dokumentów;
  • własnościowe – dokumentów własnościowych (księgi wieczyste, księgi katastralne);
  • ikonograficzne – publikowanych, jak i znajdujących się w zbiorach muzealnych i bibliotecznych;
  • topograficzne i kartograficzne  map i planów.

Ponadto na życzenie klienta przeprowadzamy kompleksową analizę zebranych dokumentów, robimy tłumaczenia oraz opracowujemy zgromadzony materiał pod kątem potrzeb zleceniodawcy. W razie potrzeby przeprowadzamy również wywiady środowiskowe i wykonujemy dokumentację techniczną lub fotograficzną.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i badawczej. Naszymi współpracownikami są naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracowaliśmy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Służbą Ochrony Zabytków, naukowcami z Niemiec. Przeprowadzamy badania genealogiczne dla osób między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Naszymi atutami są fachowość, kompetencja. Dzięki wieloletniej praktyce i znajomości języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego oraz łaciny poruszamy się swobodnie wśród rękopisów, starodruków i literatury przedmiotu.

Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt e-mailowy.

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close